02 Bildserie/reportage (medlem)

600 SEK

Kostnaden per bildserie/reportage för PFK-medlemmar är 100 kr.
Endast medlemmar i PFK kan delta med bidrag i reportageklasserna!